İHRACAT İLE İLGİLİ SORUN VE GÖRÜŞLERİNİZ HK. - Ankara Sanayi Odası

İHRACAT İLE İLGİLİ SORUN VE GÖRÜŞLERİNİZ HK.

Tarihi     :17.09.2008
İşareti    :
 6/5000 –3814
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, İhracat Stratejimizin ortak bir bakış açısı ile değerlendirilmesi, mevcut uygulamalarda ortaya çıkan sorunların aşılabilmesi ve ihracat ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunulabilmesini sağlamak üzere düzenlenen “İhracat Koordinasyon Toplantıları”nın 11 incisinin 31 Ekim 2006 tarihinde Ankara’da yapıldığı belirtilerek, bu toplantılar ile ihracatçı sektörlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbriliğinin devamı, ihracatçılarımızın sorunları ve ihtiyaçlarının genel bir değerlendirmesinin yapılabilmesinin yanısıra, küresel rekabet ortamında, ihracatımıza yeni bir ivme kazandırmak üzere, önümüzdeki dönemde atılması gereken adımların tartışılmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, İhracat Koordinasyon Toplantılarının 12 incisinin Dış Ticaret Haftası münasebetiyle 13 Ekim 2008 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN başkanlığında yapılacağı bildirilmiştir.

Bu çerçevede; İhracat Koordinasyon Toplantısında gündeme getirilmek üzere TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere ihracat mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili görüş ve beklentileriniz ile karşılaştığınız sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 24 Eylül 2008 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr elektronik posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası