İhracat Evrakları (ATR, EUR.1, Menşe Şahadetnamesi, Form A vb) Satış ve Onayı

 • Üye firmaların ihracat işlemlerinde muhtelif ülkeler için ihracat evraklarının onay işlemleri yapılmaktadır.

  YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENMESİ, SÜRE UZATIMI, TAMAMLAMA VİZESİ VE EKSPERTİZİ, MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ DEĞİŞİKLİĞİ, MAKİNE VE TEÇHİZAT DEVRİ, SATIŞI, İHRACI, ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ, YATIRIMIN NAKLİ VE YATIRIM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ, YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN İPTALİ, YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ, TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İHRACAT TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI İŞLEMLERİ

  Yatırım Teşvik Belgeleri ile ilgili muhtelif işlemler Odamızca yapılmaktadır.

 • Odamız üyelerine ihracat evraklarının satışı esnasında üyelerden istenen belgeler
 • İhracat formu satın alma yetki belgesi
 • İhracat formu satın alma yetki belgesi için tıklayınız.
 • Barkodlu ATR satın alma yetki belgesi için tıklayınız.
 • Satın almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi
 • Firma imza sirküleri
 • İHRACAT BELGELERİ ONAYI
 • A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN ONAYLANMASI
 • ATR BELGESİNİN DÜZENLENDİĞİ HALLER
 • A.TR Dolaşım Belgesi, AB ülkelerine ihraç edilen sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri için düzenlenir. Tarım ürünlerinin AB’ye ihracında; EUR.1 Belgesi düzenlenir.
 • ATR BELGESİ NEYİ GÖSTERİR?
 • Bu belge ihraç konusu malın serbest dolaşımda olduğunu gösterir.
 • ATR BELGESİNİN DÜZENLEYEN İHRACATÇIYA YARARI NEDİR?
 • Bu belge ile ihracat gerçekleştiren ihracatçı firma ithalatçı ülkedeki tercihli rejimden (tavizli gümrük vergisi oranlarından) yararlanabilir.
 • SERBEST DOLAŞIM
 • Bir malın serbest dolaşımda olması demek, ihraç konusu malın Türkiye veya AB menşeli olması veya üçüncü ülke menşeli olup Türkiye ya da AB’de ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olması demektir.
 • Bir malın serbest dolaşımda olduğunun tevsiki için;
 • Belge kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin temin ediliş belgeleri,
 • Üçüncü ülke menşeli girdi kullanıldı ise giriş beyannameleri,
 • Telafi edici vergi söz konusu ise tahsil edildiğine ilişkin gümrük vezne alındıları,
 • Üretici firmanın kapasite raporu ve
 • Belge kapsamı eşyanın çıkış beyannamesi gerekmektedir.
 • SONRADAN KONTROL
 • İşlemleri tamamlanan ATR belgesi ve bu belge ile gerçekleştirilmiş ihracat, sonradan kontrole tabidir.
 • TOBB Tarafından Bastırılan ATR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
 • Buna göre; Odamızca ATR Belgelerinin onaylanması esnasında, ihracatçı firmalardan alınması gereken belgeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 • A-İhraç konusu ürün firmanın kendi üretimi ise;
 • 1-Normal şartlar altında ihraç konusu ürün kapasite raporunda yer alması gerekir. Bu durumda;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -İhraç konusu eşyanın serbest dolaşımda olduğuna dair Taahhütname alınır.
 • İhraç Konusu Eşyanın Serbest Dolaşımda Olduğuna Dair Taahhütname için tıklayınız.
 • 2-Şayet, ihraç konusu ürün, yanlışlıkla veya kapasite raporunun düzenlenmesinden sonra üretilmeye başlandığından kapasite raporunda yer almıyorsa;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -İhraç konusu eşyanın serbest dolaşımda olduğuna dair Taahhütname
 • İhraç Konusu Eşyanın Serbest Dolaşımda Olduğuna Dair Taahhütname için tıklayınız.
 • -İhraç konusu eşya firma kapasite raporunda yer almamakla birlikte kendileri tarafından üretildiğine dair Taahhütname veya ihraç konusu ürünün başka alıcılara satışına ilişkin fatura fotokopisi veya ihraç konusu ürünün üretim mahalinde çekilmiş fotoğrafı
 • İhraç Konusu Eşyanın İhracatçı Firma Tarafından Üretildiğine Dair Taahhütname için tıklayınız.
 • B-İhraç konusu mal firmanın kendi üretimi değilse ve dışarıdan alınıp satılan bir mal ise;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -İhraç konusu eşyanın serbest dolaşımda olduğuna dair Taahhütname ve
 • İhraç konusu ürünün alış faturası fotokopisi alınır. (İhraç konusu malın üretiminde kullanılan hammaddelerin faturası istenmemektedir. )
 • İhraç Konusu Eşyanın Serbest Dolaşımda Olduğuna Dair Taahhütname için tıklayınız.
 • EUR.1 / EUR-MED DOLAŞIM SERTİFİKALARININ ONAYLANMASI
 • EUR-MED BELGESİ
 • EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir.
 • PAAMK sistemi; AB-EFTA (İzlanda, Norveç, İsviçre, Lihtenştayn) – Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin (Fas, Tunus, Cezayir, Mısır) dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir.
 • EUR.1 BELGESİ
 • EUR.1 Belgesi Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış ülkelere yapılan ihracatlarda düzenlenir.
 • EUR.1 BELGESİ NEYİ GÖSTERİR
 • EUR.1 Belgesi, ihraç konusu eşyanın tercihli menşe statüsüne sahip olduğunu gösterir.
 • EUR.1 BELGESİNİN DÜZENLEYEN İHRACATÇIYA YARARI NEDİR?
 • EUR.1 Belgesi ile ihracat gerçekleştiren ihracatçı firma ithalatçı ülkedeki tercihli rejimden (tavizli gümrük vergisi oranlarından) yararlanabilir.<
 • SONRADAN KONTROL
 • İşlemleri tamamlanan EUR.1 Belgesi ve bu belge ile gerçekleştirilmiş ihracat, sonradan kontrole tabidir
 • İhraç konusu eşyanın tercihli menşe statüsüne sahip olduğunun tevsiki için;
 • İhracatçı tarafından düzenlenen ”ihracatçı beyanı” eki tüm belgelerin,
 • Belge kapsamı ürün tamamıyla Türkiye’de elde edilmiş ise temin ediliş faturaları veya müstahsil makbuzları,
 • Ürün tamamıyla Türkiye’de elde edilmemiş ise ürünün bünyesine giren üçüncü ülke menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne gibi bir işlem ve işçilik yapıldığına ilişkin imalatçı beyanının,
 • Belge kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin AB, EFTA üyesi ülkeler ve STA imzalanan ülkeler menşeli olması halinde bu durumu ispat eder belgelerin (EUR.1, fatura beyanı ve tedarikçi beyanı ) esas alınması gerekmektedir.”
 • Buna göre; Odamızca EUR.1 Belgelerinin onaylanması esnasında, ihracatçı firmalardan alınması gereken belgeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 • A-İhraç konusu ürün firmanın kendi üretimi ise;
 • 1-Normal şartlar altında ihraç konusu ürün kapasite raporunda yer alması gerekir. Bu durumda;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -EUR.1 Taahhütnamesi alınır.
 • EUR-1 Taahhütnamesi için tıklayınız.
 • 2-Şayet, ihraç konusu ürün, yanlışlıkla veya kapasite raporunun düzenlenmesinden sonra üretilmeye başlandığından kapasite raporunda yer almıyorsa;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -EUR.1 Taahhütnamesi,
 • EUR-1 Taahhütnamesi için tıklayınız.
 • -İhraç konusu eşya firma kapasite raporunda yer almamakla birlikte kendileri tarafından üretildiğine dair Taahhütname veya ihraç konusu ürünün başka satışlarına ilişkin fatura fotokopisi veya ihraç konusu ürünün üretim mahalinde çekilmiş fotoğrafı alınır.
 • barkodluatrsatinalmayetkibelgesi atrusulveesaslar atrtaahhutnamesi atrtaahhutnamesi EUR-1Taahhutnamesi ihracatformusatinalmayetkibelgesi
 • B-İhraç konusu mal firmanın kendi üretimi değilse ve dışarıdan alınıp satılan bir mal ise;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -EUR.1 Taahhütnamesi,
 • EUR-1 Taahhütnamesi için tıklayınız.
 • İhraç konusu ürünün alış faturası fotokopisi alınır. (İhraç konusu malın üretiminde kullanılan hammaddelerin faturası istenmemektedir.)
 • İhracatçı firmanın EUR.1 Dolaşım Sertifikasının son sayfasındaki İhracatçı Beyanı bölümünü eksiksiz doldurması gerekmektedir.
 • MENŞE ŞAHADETNAMESİ BELGESİ ONAYLANMASI ESNASINDA İSTENECEK BELGELER
 • A-İhraç konusu ürün firmanın kendi üretimi ise;
 • 1-Normal şartlar altında ihraç konusu ürün kapasite raporunda yer alması gerekir. Bu durumda;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • 2-Şayet, ihraç konusu ürün, yanlışlıkla veya kapasite raporunun düzenlenmesinden sonra üretilmeye başlandığından kapasite raporunda yer almıyorsa;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -İhraç konusu eşya firma kapasite raporunda yer almamakla birlikte kendileri tarafından üretildiğine dair Taahhütname veya ihraç konusu ürünün başka satışlarına ilişkin fatura fotokopisi veya ihraç konusu ürünün üretim mahalinde çekilmiş fotoğrafı alınır.
 • İhraç Konusu Eşyanın İhracatçı Firma Tarafından Üretildiğine Dair Taahhütname için tıklayınız.
 • B-İhraç konusu mal firmanın kendi üretimi değilse ve dışarıdan alınıp satılan bir mal ise;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -İhraç konusu ürünün alış faturası fotokopisi alınır. (İhraç konusu malın üretiminde kullanılan hammaddelerin faturası istenmemektedir. )
 • FORM A BELGESİ ONAYLANMASI ESNASINDA İSTENECEK BELGELER
 • A-İhraç konusu ürün firmanın kendi üretimi ise;
 • 1-Normal şartlar altında ihraç konusu ürün kapasite raporunda yer alması gerekir. Bu durumda;
 • -İhracat Faturası fotokopis
 • 2-Şayet, ihraç konusu ürün, yanlışlıkla veya kapasite raporunun düzenlenmesinden sonra üretilmeye başlandığından kapasite raporunda yer almıyorsa;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -İhraç konusu eşya firma kapasite raporunda yer almamakla birlikte kendileri tarafından üretildiğine dair Taahhütname veya ihraç konusu ürünün başka satışlarına ilişkin fatura fotokopisi veya ihraç konusu ürünün üretim mahalinde çekilmiş fotoğrafı alınır.
 • İhraç Konusu Eşyanın İhracatçı Firma Tarafından Üretildiğine Dair Taahhütname için tıklayınız.
 • B-İhraç konusu mal firmanın kendi üretimi değilse ve dışarıdan alınıp satılan bir mal ise;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • İhraç konusu ürünün alış faturası fotokopisi alınır. (İhraç konusu malın üretiminde kullanılan hammaddelerin faturası istenmemektedir. )
 • Ülkelere Göre Düzenlenecek İhracat Belgeleri
FORM A: Düzenlendiği Ülkeler
GSP (Genel Preferanslar Sistemi)çerçevesinde preferans tanıyan ülkelerin Türkiye’ye sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanmak amacıyla düzenlenen belge ABD
Japonya
Yeni Zelanda
Kanada
Avusturalya
Rusya Federasyonu
Ukrayna
Kazakistan
Beyaz Rusya

 

EUR.1 Düzenlendiği Ülkeler:
Türkiye menşeli veya Türkiye menşeli sayılan malların EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması)STA (Serbest Ticaret Anlaşması) ve tarım ürünlerinde Avrupa Topluluğu ülkelerine ihracatında tavizli gümrük oranlarından yararlanmak amacıyla düzenlenen belge. EFTA: STA :
İsviçre İsrail
Norveç Makedonya
İzlanda Bosna Hersek
Lihtenştayn Hırvatistan
  Filistin
  Tunus
  Fas
  Mısır
  Gürcistan
  Arnavutluk
  Şili
  Ürdün
  Filistin Yönetimi
  Karadağ
  Sırbistan
  Morityus

 

MENŞE ŞAHADETNAMESİ: Düzenlendiği Ülkeler:
İhracatçısı tarafından düzenlenen ve malın üretildiği ülkeyi gösteren ve en az %51’i Türk Menşeli olan ürünler veya ithal edildiği fasıladan, yapılan yurt içi katkı ve imalat nedeniyle farklı bir fasıl hüviyeti kazanan mallar için düzenlenen belge. Bu oranın altındaki ürünler için belge üzerinde menşe ülkesi belirtiliyor. GSP, STA, EFTA ve AB ülkeleri dışındaki ülkelere yapılan ihracatta kullanılır.

 

ATR: Düzenlendiği Ülkeler:  
AB (Avrupa Birliği) üyesi ülkelere serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belge Almanya Finlandiya
Portekiz Avusturya
İtalya Litvanya
Yunanistan Macaristan
İngiltere Çek Cumhuriyeti
İspanya Polonya
Fransa Slovak Cumhuriyeti
İrlanda Estonya
Lüksemburg Romanya
Slovenya Bulgaristan
Letonya Hırvatistan
Malta  
Danimarka  
Hollanda  
Belçika  
İsveç  
 • İHRACAT BELGELERİ ONAYLARINDA ÖZEL DURUMLAR
 • ATR , EUR1, MENŞE ŞAHADETNAMESİ VE FORM
 • A BELGESİ TASDİKLERİNDE, BELGE VE EKLERİNİ İMZALAYANLARIN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ OLDUKLARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VE/VEYA VEKALETNAME VE İMZA BEYANI İBRAZI GEREKMEKTEDİR.
 • -İHRACATÇI FİRMANIN, İLGİLİ İHRACAT BELGESİNİ, İHRACAT GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA DÜZENLEYEREK ODAMIZA ONAYA GETİRMESİ DURUMUNDA, FİRMADAN BELGENİN SONRADAN DÜZENLENME GEREKÇESİNİ DE İÇEREN BİR DİLEKÇE ALINMAKTA, ONAY İŞLEMİ İSE İHRACAT BELGELERİNE “SONRADAN VERİLMİŞTİR” KAŞESİ BASILMAK SURETİYLE YAPILMAKTADIR.
 • -HERHANGİ BİR SEBEPLE DAHA ÖNCE ONAYLANMIŞ BİR İHRACAT BELGESİNİN İPTALİ GEREKTİĞİNDE, İHRACATÇI FİRMA ODAMIZA ESKİ ONAYLI İHRACAT BELGELERİNİN TÜM ORJİNAL NÜSHALARINI TESLİM ETMELİDİR. ŞAYET İHRACATÇI FİRMA TARAFINDAN, YENİ BELGENİN ONAYI ESNASINDA, ESKİ BELGE İBRAZ EDİLMEMİŞSE, ODAMIZA ESKİ BELGENİN ONAY TARİHİ VE SERİ NO.SU BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR İPTAL DİLEKÇESİ VERİLEREK, DİLEKÇEDE ESKİ BELGE ORJİNAL NÜSHALARININ ODAMIZA TESLİM EDİLECEĞİ TAAHHÜT EDİLMELİDİR.
 • -DAHA ÖNCE ODAMIZCA ONAYI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BİR İHRACAT BELGESİNİN İHRACATÇI FİRMA TARAFINDAN KAYBEDİLMESİ VE YENİSİNİN ONAYININ TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA, İHRACATÇI FİRMA TARAFINDAN ODAMIZA VARSA ESKİ BELGENİN ODAMIZA ONAY TARİHİ VE SERİ NO.SUNU DA İÇEREN BİR DİLEKÇE İBRAZI GEREKMEKTEDİR. YENİ İHRACAT BELGELERİNİN ONAYI DUPLICATE KAŞESİ BASILMAK SURETİYLE YAPILIR.
 • -YABANCI ÜLKELER MENŞELİ MALLAR İÇİN DÜZENLENEN MENŞE ŞAHADETNAMELERİNİN EKİNDE İHRAÇ KONUSU MALLARIN GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMELERİ *** VEYA MALLARIN MENŞEİNİN ŞAHADETNAMEDE GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE OLDUĞUNA DAİR TAAHHÜTNAME ALINMALIDIR.
 • -ÖZELLİKLE ORTADOĞU ÜLKELERİNİN ÜLKEMİZ İHRACATÇILARINDAN TALEP ETTİĞİ “İSRAİL İLE İLİŞİĞİ YOKTUR” KAŞESİ SADECE ODAMIZ KAYITLARINDA İSRAİLE İHRACATI BULUNMAYAN FİRMALARA AİT MENŞE ŞAHADETNAMELERİNE BASILMAKTADIR.
 • -BÜTÜN İHRACAT BELGELERİ MALIN VARIŞ YERİ ESASINA GÖRE DÜZENLENMEKTEDİR. ANCAK, İHRACATÇI FİRMANIN TALEBİ ÜZERİNE, İHRACAT BELGELERİNİN ÜZERİNE, İTHALATÇI BÖLÜMÜNE, ON BEHALF OF, IN THE NAME OF VB (TÜRKÇESİ: ADINA) İBARELER İLE BİRLİKTE OLMAK KAYDIYLA, MALIN GÖNDERİLECEĞİ YER BİLGİLERİNİN YANISIRA KENDİSİNE FATURANIN KESİLDİĞİ FİRMA İSİM, ADRES VE ÜLKE BİLGİLERİ DE YAZILABİLİR.
 • -ODAMIZCA, EKİNDE İHRACAT BELGESİ BULUNMAYAN MÜNFERİT İHRACAT FATURALARININ ONAYI GERÇEKLEŞTİRİLMEMEKTEDİR. ÖTE YANDAN, EKİNDE İHRACAT BELGESİ OLSA DAHİ, FUAR AMACIYLA ÇIKIŞLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, HİÇBİR ŞEKİLDE PROFORMA FATURA ONAYI GERÇEKLEŞTİRİLMEMEKTEDİR.
 • AYNI ŞEKİLDE, TÜRKİYE’DEKİ İHRACATÇI FİRMANIN YÜKLENİCİ FİRMA OLMASI DURUMUNDA, İHRACAT BELGELERİ ÜZERİNDE, İHRACATÇI BÖLÜMÜNDE, YERLİ İHRACATÇI FİRMA VE AYRICA İLGİLİ BÖLÜMDE MALIN GİDECEĞİ YER BİLGİLERİNİN DE YER ALMASI KAYDIYLA, YERLİ İHRACATÇI FİRMANIN, ADINA İŞ YAPTIĞI FİRMAYA İLİŞKİN İSİM, ADRES VE ÜLKE BİLGİLER DE ON BEHALF OF, IN THE NAME OF VB İFADELER İLE BİRLİKTE YAZILABİLİR. -TRANSİT TİCARETE İLİŞKİN OLARAK İHRACAT BELGESİ DÜZENLENMEMEKTE VE ONAYLANMAMAKTADIR.
 • -İHRACAT BELGELERİNDEN SADECE ATR VE MENŞE ŞAHADETNAMESİ BİRARADA DÜZENLENEBİLMEKTE, BAŞKA HERHANGİ İKİ İHRACAT BELGESİ AYNI İHRACAT İŞLEMİNE İLİŞKİN OLARAK BİRLİKTE DÜZENLENEMEMEKTEDİR.
 • ONAYLANMIŞ ATR SATIŞI
 • Gümrük Müsteşarlığı tarafından Onaylanmış ATR belgesi kullanma yetkisi verilen Odamız üyesi firmalardan bu belgelerin satışı esnasında istenen belgeler
 • İhracat formu satın alma yetki belgesi,İhracat formu satın alma yetki belgesi için tıklayınız.
 • Satın almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi
 • Firma imza sirküleri
 • -Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Verilebilmesi İçin Gerekli Koşullar ve Onaylanmış İhracatçılara ait ATR Belgelerinin Düzenlenmesi İşlemleri


İhracat evraklarını doldurmak için tıklayınız.(Düzgün çıktı alabilmek için lütfen Internet Explorer kullanınız)