İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi Ve Katma Değer Vergisi - Ankara Sanayi Odası

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi Ve Katma Değer Vergisi

Tarihi    : 13.06.2011
İşareti   : 4/5000 –1916
Yanıt    : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi Ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 26/06/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Kararnamenin eki İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararın 1 inci maddesine, “Ambarlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Mersin” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 2 – Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası