İhalelere Başvurular, İthalatta Haksız Rekabet, Kişisel Koruyucu Donanımların İthal Deneti - Ankara Sanayi Odası

İhalelere Başvurular, İthalatta Haksız Rekabet, Kişisel Koruyucu Donanımların İthal Deneti

    4 Mayıs 2011

Tarihi     :03.05.2011
İşareti    :04/5000-1487
 
Sayın Üyemiz,
 
 
 
 
 
03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
 
 
 
Tarihi     :03.05.2011
İşareti    :04/5000-1487
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, “Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği” kapsamında olup, riskli görülen Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD), 2010/43 sayılı “Bazı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” çerçevesinde ithalatta denetlenmekte olduğu belirtilmiştir.
 
Yazıda devamla, riskli görülen tüm Kişisel Koruyucu Donanımların ithalat denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi (DTVS) Üzerinden gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan ve Başbakanlığa sevk edilen 2011/39 sayılı “Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği”n yayımını takip eden 10 gün sonra yürürlüğe gireceği ve bu kapsamda tüm Kişisel Koruyucu Donanımların ithalat denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi üzerinden yapılmaya başlanacağı ifade edilmiştir.  
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası