İhaleler - Ankara Sanayi Odası

İhaleler

    28 Eylül 2012

Tarihi : 28.09.2012                                                                           
İşareti: 05/5000-3037
İrtibat : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
Hong Kong ve Irak’da açılan ihaleler ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası