İhale İlan Metni - Ankara Sanayi Odası

İhale İlan Metni

    16 Mart 2015

Tarih: 16.03.2015
İşareti: 05/5000-687
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Özelleştirme Uygulamaları Dairesi Başkanlığı’na ait muhtelif taşınmazların 4046 sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usülü uygulanmak sureti ile özelleştirilmesine ilişkin ihale ilan metni ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
Ek: