İhale Duyuruları-04.05.2010 - Ankara Sanayi Odası

İhale Duyuruları-04.05.2010

Tarihi     : 04.05. 2010
İşareti    : 5/5000 – 1445

Yanıt      : dim@aso.org.tr  

Sayın Üyemiz,  

T.C. Milli Savunma Bakanlığı,  TEDAŞ, Devlet Malzeme Ofisi, Devlet Su İşleri ve İller Bankası Genel Müdürlüğü sayfalarında yayınlanan ihale duyurularının özet bilgileri ekte yer almakta olup, ihale duyurularının detaylarına Milli Savunma Bakanlığı için http://www.msb.gov.tr/anasayfa/phpscr/anasayfa.php, İller Bankası Genel Müdürlüğü için http://www.ilbank.gov.tr/?komut=ic&m_id=4, TEDAŞ için http://www.tedas.gov.tr/8,Guncel_Ihaleler.html, DMO için http://www.dmo.gov.tr/Statik/IhaleDuyurulari/IhaleDuyurulari.aspx DSİ için http://www.dsi.gov.tr/ihaleler/index.cfm adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Bu uygulamamız ile ilgili görüşleriniz ile diğer kurum / kuruluşların ihale duyurularını da takip etmeyi talep etmeniz durumunda hangi kurumlar olduğunu, Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Tel: 0.312.417 12 00 /1211 Merve Şeneren Faks: 0.32.417 12 71 e-posta: dim@aso.org.tr) iletmeniz büyük önem taşımaktadır. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası