İdari Para Cezası Hk. - Ankara Sanayi Odası

İdari Para Cezası Hk.

    9 Ocak 2012

Tarihi  : 09.01.2012
İşareti : 04/5000-134
 
Sayın Üyemiz,
 
Ankara Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesinde; “Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini Yıllık İşletme Cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren ilk dört ay içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine) göndermeye mecburdurlar.”denilmektedir.
 
Sanayi Sicil Belgesi almış firmaların 2011 yılına ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2012 tarihi sonuna kadar Müdürlüklerine teslim edilmesinin gerektiği, aksi takdirde Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesi gereğince 679 TL İdari Para Cezasının uygulanacağı ifade edilmektedir.
 
Ayrıca, Sanayi Sicil Belgesinin düzenleniş tarihi itibariyle 2 yılda bir revize ettirilmesinin ve 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1., 2. ve 3. maddeleriyle imalat yapan işletmelerin Sanayi Siciline kayıt olmalarının zorunlu olduğu belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası