İDARİ PARA CEZALARI VE AR-GE DESTEKLERİ HK. - Ankara Sanayi Odası

İDARİ PARA CEZALARI VE AR-GE DESTEKLERİ HK.

Tarihi    :   07.08.2008
İşareti    :  6/5000 – 3311
Yanıt     :   ticaret@aso.org.tr

 


Sayın Üyemiz,   

 

06.08.2008 tarihli ve 26959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği(Seri No:1)”,”4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20.maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine istinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ”,”ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

 

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası