İcra Ve İflas Sistemi Hk - Ankara Sanayi Odası

İcra Ve İflas Sistemi Hk

    12 Haziran 2012

 
Tarihi :  12.06.2012
İşareti : 4/5000-1978
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Adalet Bakanlığı’nca modern bir icra ve iflas sistemi kurulması ve yeni bir kanun taslağı hazırlanması için bir komisyon oluşturulduğu bildirilerek, komisyon tarafından hazırlanacak Taslakta yer almasını öngördüğümüz hususlara ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, konuya ilişkin görüşlerinizin en geç 14 Haziran 2012 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası