ICC-WTO KÜÇÜK İŞETME ŞAMPİYONLARI - Ankara Sanayi Odası

ICC-WTO KÜÇÜK İŞETME ŞAMPİYONLARI

    26 Ekim 2017

Sayı : 04/5000-2875
Konu : ICC-WTO Küçük İşletme Şampiyonları
İlgili Kişi: Selin Örnek (selin.ornek@aso.org.tr)
Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC); Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ile işbirliğinde ‘ICC-WTO Küçük İşletme Şampiyonları’ isimli küçük işletmelerin uluslararası ticarete katılımını kolaylaştırmak amacıyla bir girişim başlatılmış olduğu ifade edilmektedir. Bu girişim ile, şirketler ve özel sektör kuruluşları için KOBİ’lerin dış ticaret yapmalarını teşvik etmek üzere tasarlanmış yenilikçi ve pratik fikirler önermek için bir platform sağlanmasının hedeflenmekte olduğu iletilmektedir.

Bu girişim kapsamında, işletmeler ve özel sektör kuruluşları KOBİ’lerin uluslararası ticarette yer almalarına yardımcı olabilecek proje teklifleri sunmaya davet edilmektedir. Söz konusu girişimin amacı, KOBİ’lerin uluslararası ticarette karşılaştıkları engellerle ilgili farkındalık yaratmak, hali hazırda dış ticaret yapmakta olan KOBİ’lerin deneyimlerini ve başarı öykülerini aktarmak, önemli bilgilere erişimi kolaylaştırmak ve ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için KOBİ’ler arasındaki becerileri arttırmaktır. Başarılı proje teklifleri ortaya koyan işletmelerin, ‘ICC-WTO Küçük İşletme Şampiyonları’ olarak ilan edileceği belirtilmektedir.

Detaylı bilgiye, https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-wto-launch-small-business-champions-initiative-open-call-proposals/ web adresinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası

Ek :Proje Teklifleri (1 sayfa)