ICC Uluslararası Ekspertiz Merkezi Bilirkişilik Kararları (Docdex Decısıons) & Örnek Akre - Ankara Sanayi Odası

ICC Uluslararası Ekspertiz Merkezi Bilirkişilik Kararları (Docdex Decısıons) & Örnek Akre

    16 Kasım 2012

Tarihi  : 16.11.2012
İşareti : 05/5000-3490
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
ICC Türkiye Milli Komitesi’nden alınan bir yazıda, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), akreditifler altında ibraz edilen belgelerin uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığı hakkında farklı görüşler ileri süren amir bankalar, lehtarlar, amirler ve görevli bankalardan aldığı görüş taleplerini sonuca bağlamakta ve ICC toplantılarında Bankacılık Komisyonu üyelerince onaylanan bu görüşler benzer olaylar yaşandığında sorunların çözümüne yardımcı olduğu ifade edilmektedir.  Aynı şekilde taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ICC Uluslararası Bilirkişilik Merkezi’ne başvurulmakta ve atanan bilirkişiler ihtilaf ile ilgili karar verdiği bildirilmektedir.
  
ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu üyeleri, Abdurrahman Özalp, Hasan Apaydın, Kürşad Akpınar, Nilgün Ersoy Demiroğlu’nun eğitimci olacağı, 1-2 Aralık 2012 tarihlerinde İstanbul’da; UCP600 altında şimdiye kadar verilmiş olan görüşlerden ve DOCDEX kararlarından oluşan geniş bir seçkiyi içeren bir eğitim semineri düzenleyeceği bildirilmektedir.
 
ICC Görüşleri ve DOCDEX kararlarına ek olarak bu seminerde ayrıca şimdiye kadar açılmış olan akreditiflerden seçilmiş örnek akreditif şartları da katılımcılarla birlikte tartışılacaği ifade edilmektedir. Seminere ilişkin detaylı program bilahare duyurulacaktır.
 
Seminere katılmak isteyen üyelerimizin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 26 Kasım tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası