I.Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi - Ankara Sanayi Odası

I.Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi

    14 Temmuz 2015

Tarihi 13.07.2015
İşareti : 05/5000-1655
İrtibat : dim@aso.org.tr  
Sayın Üyemiz,
Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği’nden alınan bir yazıda; 30.000’in üzerinde radyasyon kaynağının bulunduğu, 10.000lerce radyasyon çalışanının görev yapmakta olduğu ülkemizde Nükleer güç santrallerinin gündeme gelmesiyle halkın, çalışanların ve çevrenin radyasyondan korunmasının daha da önem kazanarak ülkenin öncelikleri arasındaki yerini aldığı, bu uygulamalardan azami yararın sağlanmasının, uygulamaların niteliği ile paralel olarak halkın radyasyondan korunmasının sağlanması ile mümkün olduğu belirtilmektedir.
İlgi yazıda, toplum sağlığını yakından ilgilendiren bu konuda ülkenin yetkin uzman ve akademisyenlerinin bilgi, birikim ve deneyimlerini toplumun hizmetine sunmak üzere kurulmuş olan ve faaliyetlerini 3 yıldır sürdüren Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği’nin 2015 yılında I. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresini düzenlediği bildirilmektedir.
Kongrede; nükleer güç santrallerinde, NORM endüstrisinde (maden, uçuş personeli, kaplıcalar vb), tıp ve endüstrideki radyasyon uygulamalarında, iş sağlığı ve güvenliğinde radyasyondan korunma konuları ile radyasyondan korunma uzmanı ve radyasyondan korunma sorumlusu eğitim konuları yer alacağı aktarılmaktadır.
Aynı zamanda Kongrenin hedefinin; özellikle ülkemizde kurulacak nükleer güç santralleri nedeniyle toplumun, çalışanların ve çevrenin radyasyon güvenliği yönünden yaşanan endişelerin ortaya konularak, soru ve sorunlara açıklık getirilmesi; ülkedeki mevzuat boşluk ve karmaşasının nitelikli eleman temini ve istihdamındaki güçlüklerin ve İş Sağlığı Güvenliği alanında radyasyondan korunma konusunda yaşanan sıkıntıların gündeme getirilerek çözüm önerilerinin oluşturulmasına yönelik adımların atılması olduğu belirtilmektedir.
 
 
Bu alandaki sınırlı sayıdaki yerli uzmanlarla IAEA, EUTERP ve OECD/NEA’dan yabancı uzmanların konuşmacı olarak yer alacağı Kongrede ülkemizin mevcut durumu, kuvvetli ve zayıf taraflar ile çözüm önerilerine ilişkin konuşmalar yer alacağı ifade edilmektedir.
19-21 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek olan Kongrenin programı daha sonra duyurulacak olup, konu ile ilgili Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği Başkanı A.Gönül BUYAN (Telefon: 90 312 441 43 47 ve e-posta:gonulbuyan@radkor.org – radkor@radkor.org ) ile iletişime geçilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
  Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası