I. Trabzon İpek Yolu İşadamları Zirvesi - Ankara Sanayi Odası

I. Trabzon İpek Yolu İşadamları Zirvesi

Tarihi     : 26.09.2008
İşareti    : 5/5000 – 3956
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen, Trabzon’da “I. Trabzon İpek Yolu İşadamları Zirvesi” nin düzenleneceği belirtilmektedir.

Son yıllarda yüksek büyüme potansiyeli ile dikkati çeken tarihi İpek Yolu güzergâhında yer alan ülkelerin ticaret ve yatırım alanlarında da oldukça cazip fırsatlar sunduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte, geniş ve hala doygunluğa ulaşmamış pazarlara sahip söz konusu güzergâh ülkelerinin birbirleriyle ve güzergâha komşu diğer ülkelerle ekonomik ilişkileri henüz yeterli düzeyde olmadığı, İpek Yolu güzergâhı içindeki ülkeler arası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yatırımların yoğunlaşmadığı gelecek vadeden sektörlere ağırlık verilmesi ve ülkeler arası ticaretin geliştirilmesi için yeni mekanizmalara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu nedenle, 16-19 Ekim tarihleri arasında Trabzon’da Dış Ticaret Müsteşarlığı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği işbirliğinde, ekte taslak programı yer alan “I. Trabzon İpek Yolu İşadamları Zirvesi”nin gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirlmektedir.

İnşaat, turizm, eğitim, enerji, tarım ve gıda sektörlerinin ön plana çıkarılacağı etkinliğe İpek Yolu güzergâhı ve komşu bölgelerde yer alan 21 ülkeden (Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan,Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu,  Türkmenistan, Ukrayna) katılımcının beklendiği belirtilmektedir.

16 – 19 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenecek Zirve’yle eş zamanlı olarak, Black Sea Agro Week ’08 – Karadeniz Tarım ve Gıda Fuarı 2008’in Forza Fuarcılık A.Ş. tarafından, Trabzon Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

İpek Yolu güzergâhı ülkelerinden işadamlarının ortakları ile birebir ilişkiler kurmasını sağlayarak onları yeni pazarlarla tanıştıracak ve güzergahta yer alan bölge ve ülkelerin ekonomik entegrasyonuna büyük katkı sağlayacağına inanılan bu etkinliğe katılmayı arzu eden üyelerimizin ilişikteki katılım formunu doldurarak, katılım bedelinin yatırıldığını gösteren belge ile birlikte (Yapı Kredi Bankası Beyoğlu Şubesi Şube Kodu:0015, Hesap No: 3314567 – Euro hesabı-) 29 Eylül 2008, Pazartesi günü mesai bitimine kadar DEİK’e  (Volkan Yüzer, E-mail: vyuzer@deik.org.tr / Tel: 0 212 339 50 80 ve 50 83/Faks: 212 270 37 84 / 270 30 92 / 270 35 92) iletmeleri gerekmektedir. Toplantı katılım ücreti DEİK üyesi olan firmalar için 100 Euro, DEİK üyesi olmayanlar için 150 Euro’dur.

Katılımcılar ayrıca, fuara katılım, konaklama, transfer ve diğer servislerle ilgili olarak 3FTurizm A.Ş. ile (Hülya Özer Tel: 0 312 473 61 10 / Fax: 0 312 473 61 10/ e-mail:hulya@3f.com.tr) irtibata geçebilmektedirler. Bilgilerinize sunarız.
 
 
 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası