I. Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı” Etkinliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

I. Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı” Etkinliği Hk.

    25 Kasım 2011

Tarihi     : 25.11.2011
İşareti    : 05/5000-3571
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden alınan bir yazıda, Makine ve Aksamları sektöründe ilk defa Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir Ar-Ge proje pazarı etkinliğinin düzenlendiği belirtilmektedir. “Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı” Etkinliğinin, Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin organizasyonunda, TÜBİTAK TEYDEB, İstanbul Kalkınma Ajansı ve TİM desteği ile 12-13 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
“I. Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliği vasıtasıyla Makine ve Aksamları Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi ve ihracatın sürdürülebilir kılınmasının temel hedef olduğu,  Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversitelerin öğretim üyeleri, öğrencileri, Araştırma merkezleri, Ar-Ge merkezleri, teknopark firmalarının buluşturularak, Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu – üniversite ortak proje önerisi sunmalarının amaçlandığı bildirilmektedir. Bu birliktelikten Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesi ve ihracata dönüşmesinin beklendiği ifade edilmektedir.
 
Projelerin tanıtımı, fuaye alanında araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri, bildiri sunumu ve poster sunumu şeklinde gerçekleştirileceği, ayrıca TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), KOSGEB desteklerinin tanıtımının da temsilcileri tarafından etkinlik boyunca kendi standlarında yapılacağı belirtilmektedir. Etkinlik boyunca ayrıca Ar-Ge ve inovasyon odaklı eğitimlerin düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Bağımsız üyelerden oluşan “Ödül Seçici Kurulu” tarafından başarılı bulunan 3 farklı kategorinin her birinden ilk üç (Akademisyen, Sanayici, Girişimci kategorileri) Ar-Ge proje önerisinin nakden ödüllendirileceği ifade edilemktedir.
 
Söz konusu etkinlikle ilgili detaylar www.makineapp.com web sayfasında mevcut olup, son başvuru tarihi 13 Ocak 2012’dir. I. Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğe katılmak isteyen üyelerimiz bahse konu olan son başvuru tarihine kadar başvurması gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası