Hükümetin Tedbir Paketi”ne ilişkin bilgi notu - Ankara Sanayi Odası

Hükümetin Tedbir Paketi”ne ilişkin bilgi notu

Tarihi     : 1.03.2009
İşareti    : 5/5000- 1079 
Yanıt     : dim@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,  

Odamız Ekonomi Müşavirliği’nin hazırlamış olduğu “Hükümetin Tedbir Paketi”ne ilişkin  özet notları içeren bilgi notu aşağıda bilgilerinize  sunulmaktadır .

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Hükümetin Tedbir Paketi

 1. Kısa çalışma ödenekleri yüzde 50, süresi ise üç aydan altı aya çıkarıldı.
 2. Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin Özel İletişim Vergisi yüzde 15’ten yüzde 5’e indirildi.
 3. Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Hamilerin Korunması Hakkında Kanuna eklenmesi öngörülen geçici maddeye göre, 31 Aralık 2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmesi için muhatap bankaya ibrası geçersiz sayılacak.
 4. Emekli aylıklarının haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakatı bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilecek.
 5. İlgili trafik sicilinde adlarına kayıtlı ve tescilli bulunan, 1979 veya daha eski model motorlu taşıtlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Haziran 2010’a kadar, kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması durumunda, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, vergi cezaları ve plakaya kesilen cezalardan vazgeçilecek.
 6. Türkiye’de 49 ilde uygulanan ve süresi 2008 yılı sonunda sona eren teşvik uygulamasının süresi, 2009 yılı sonuna kadar uzatılacak.
 7. Tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerden ”kümelenme” anlayışıyla belirlenen illere taşınanlara, vergi yoluyla destek sağlanacak. Buna göre, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyetlerde bulunanlardan, üretim tesislerini Bakanlar Kurulunca belirlenen illere 31 Aralık 2010 tarihine kadar nakleden ve asgari 50 kişiye istihdam sağlayan mükelleflere, bu illerdeki işletmelerde sağladıkları kazançlar için nakil tarihi izleyen hesap döneminden itibaren 5 yıl süreyle Kurumlar Vergisi oranını yüzde 5’e kadar indirimli uygulatma konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Gelir vergisi mükelleflerinin de yararlanacağı uygulamaya ilişkin esas ve usulleri tespite, Maliye Bakanlığı yetkili olacak. 
 8. Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması ve bölgelerarası gelişmişlik düzeyi farkının en aza indirilmesi ve sektörel olarak da kümelenme olgusunun öne çıkartılarak yatırımların teşvik edilmesine yönelik indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasına imkan tanınacak. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanacak yatırımlar, teşvik belgesine bağlanacak. Bu yatırımlardan elde edilen kazançlar; yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacak. 
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 1. I. Cansuyu Kredi Desteği programı çerçevesinde imalatçı esnaf ve sanatkarlarla KOBİ`lere sıfır faizle 551 milyon TL tutarında kredi kullandırıldı.
 2. II. Cansuyu Kredi Desteği programı çerçevesinde imalatçı esnaf ve sanatkarlarla KOBİ`lere sıfır faizle 150 milyon TL tutarında kredi kullandırıldı.
 3. 2009 yılında KOBİ’lere, esnaf ve sanatkara 3 milyar TL’nin üzerinde çok düşük faizli kredi verilecek. 
 4. Talep ve pazar sorunu yaşayan imalatçı-ihracatçı KOBİ’leri ihracata yönlendirmek ve yeni pazarlara açılımlarını sağlamak amacıyla 1 milyar dolarlık yeni ihracat kredisi destek programı açıkladı. Başvuran ve şartlara uyan her KOBİ’ye 6 ay vadeli, vade sonunda defaten ödemeli 200 bin dolara kadar kredi kullandırılacak. 
 Hükümetin aldığı tedbirlerin yanı sıra
 1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu – BDDK, “karşılıklar yönetmeliği”nde değişiklik yaptı.
 2. Merkez Bankası, faiz indirimleri ve piyasalardaki döviz likiditesini artıran kararlar aldı.