HONG KONG GÜMRÜK DEKLARASYONUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ

    2 Ağustos 2018

İşareti : 05/5000-2020
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 16.07.2018 tarihinden itibaren Hong Kong’a (HK) gelen ve Hong Kong’dan ayrılan gerçek kişilerin, beraberlerinde bulundurdukları büyük miktarlı para ve devredilebilen, piyasası olan, alınıp satılabilen, ciro edilebilen borç araçları, bono, tahvil ve benzer kıymetli evrakına ilişkin olarak (örneğin toplam değeri 120.000 HK Dolarını aşanlar) yeni bir kanunla yazılı olarak deklare etme zorunluluğunun (Cross-boundary Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable Instruments Ordinance- Chapter 629) getirildiği belirtilmektedir.


Yazıda devamla, bahse konu Kanun çerçevesinde;

Aşağıda isimleri yer alan 13 belirlenmiş kontrol noktası yoluyla, yüksek miktarlı para ve kıymetli evrak ile HK’a ulaşan kişilerin, Kırmızı ve Yeşil Hat sistemindeki Kırmızı Hat (Red Channel) kullanarak gümrük memuruna yazılı deklarasyon vermek zorunda olduğu,
Belirlenmiş kontrol noktalarını kullanmaksızın, HK’dan ayrılmak üzere olan ve HK’a ulaşan kişilerin gümrük memurunun, beraberinde yüksek miktarlı para veya kıymetli evrak taşıyıp taşımadığına yönelik bildirimde bulunma talebi üzerine, taşımaları halinde yazılı deklarasyon yapmak zorunda olduğu,
Deklarasyon Formlarının gümrük varış holündeki Kırmızı Kanal’da hazır tutulacağı, aynı zamanda Custom and Excise Department (C&ED) inernet sitesinden de erişimin mümkün olacağı,
Kargo sevkiyatlarında ithalatı ve ihracatı yapılan para ve kıymetli evraklara C&ED internet sitesinden erişilebileceği,
Kanuna uymayanların maksimum 500.000 HK Doları para cezası ve 2 yıl hapis cezasına maruz kalacağı,
Deklarasyonu vermeyen ve vermediği ilk kez tespit edilen kişilerin, geçmişte para aklama ve teröre finans sağlama gibi suçlamalara tabi olmamaları halinde 2.000 HK Doları ödemeye mahkûm edilebileceği,
Kamuya, ziyaretçilere ve ticaret yapanlara yardımcı olmak amacıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği 16 Temmuz 2018 tarihinden sonraki ilk 3 ay içerisinde, Kanuna uymayanlara mümkün olduğu ölçüde yazılı uyarı verileceği ifade edilmektedir.


Bu çerçevede, söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgilerin Hong Kong’a yapılacak iş amaçlı seyahatlerde dikkate alınması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası


Belirlenmiş Kontrol Noktaları

1. Lo Wu Control Point

2. Hung Hom Station

3. Man Kam To Boundary Control Point

4. Sha Tau Kok Boundary Control Point

5. Hong Kong-Macau Ferry Terminal

6. China Ferry Terminal

7. Lok Ma Chau Boundary Control Point

8. Hong Kong International Airport

9. Tuen Mun Ferry Terminal

10. Shenzen Bay Port Hong Kong Port Area

11. Lok Ma Chau Spur Line Control Point

12. Kai Tak Cruise Terminal

13. Ocean Terminal

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno