Hizmetler Ticareti – Ukrayna - Ankara Sanayi Odası

Hizmetler Ticareti – Ukrayna

Tarihi  :14.09.2009
İşareti: 5/5000 – 3370
Yanıt: dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması (STA)ilk tur müzakerelerinin 2009  Ekim ayında gerçekleştiriliceği ifade edilmektedir.

Hizmetler ticareti ve yatırımla ilgili söz konusu müzakerelerde ,Türkiye’nin ülke pozisyonunun ortaya konulacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ekte sunulan taslak anlaşma metnine ve kısıtlama listesine dair görüş ve önerilerinizin 16 Eylül 2009 tarihine kadar TOBB’a ( e-posta: ahmet.nalbat@tobb.org.tr; faks:312-2182384) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası