Hizmetler Ticareti hk. - Ankara Sanayi Odası

Hizmetler Ticareti hk.

Tarihi     : 17.11.2009
İşareti    : 5/5000 – 3990
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, hizmetler ticaretinin ikili tercihli düzenlemelerde artarak gündeme gelmesi ve ülkemizin çeşitli ülkelerle müzakere etmekte olduğu serbest ticaret anlaşmalarının da (STA) kapsamına girmesi dikkate alınarak, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca başlatılan faaliyetler çerçevesinde, son olarak 13 – 22 Ekim 2009 tarihleri arasında sektör bazlı alt çalışma grubu toplantılarının düzenlendiği, söz konusu toplantılar kapsamında, körfez İşbirliği komitesi (KİK) ile gerçekleştirilecek STA kapsamında hizmetler ticareti alanında anlaşmaya ek olacak, ülkemiz taslak taahhüt listelerinin oluşturulması ve KİK tarafından talep edilecek pazar açılımı alanlarının belirlenmesi amacıyla, görüş ve değerlendirmelerin alındığı belirtilmektedir.
 
Ülkemizin KİK tarafına yönelik Pazar açılımı sağlayabileceği hizmet sektörleri ile KİK ülkelerinden talep edeceğimiz sektörel açılımlara ilişkin tekliflerinizi en geç 19 Kasım 2009 tarihine kadar Odamız dim@aso.org.tr mail adresine göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız. 
   
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası