Hizmet Ticareti Anlaşması (TİSA) - Ankara Sanayi Odası

Hizmet Ticareti Anlaşması (TİSA)

Tarih: 30.11.2015 
İşareti: 05/5000-2562
İletişim: dim@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesindeki Doha müzakerelerinde yaşanan tıkanmanın ardından, aralarında ülkemizin de yer aldığı ve uluslararası hizmet ticaretinin yaklaşık %70’ini gerçekleştiren 23 DTÖ üyesi tarafından hizmet ticareti alanında serbesti sağlanması amacıyla 2012 yılından bu yana Hizmet Ticareti Antlaşması (TiSA) adı altında çoklu müzakerelerin yürütüldüğü belirtilmektedir.  
 
Yazıda devamla, tüm hizmet sektörlerini ve hizmet sunum biçimlerini kapsayan müzakerelerde, mümkün olduğu ölçüde mevcut pazara giriş koşullarının garanti altına alınması ve yeni pazara giriş olanaklarının yaratılmasının amaçlandığı, ayrıca belirli alanlarda hizmet ticaretinin kolaylaştırılarak daha öngörülebilir koşullarda gerçekleştirilmesi ve sektörel bazdaki engellerin giderilmesini teminen yeni kurallar geliştirilmesinin hedeflendiği; bu çerçevede, söz konusu Anlaşmada günümüz küresel ekonomik yapısı ve teknolojideki değişimler çerçevesinde ortaya çıkan yeni sorunların çözümüne yönelik güncel ve geliştirilmiş ticaret kurallarının oluşturulmasının hedeflendiği iletilmektedir.
 
Bahse konu yazıda, şu ana kadar yeni ve geliştirilmiş kuralların belirlenmesine yoğunlaşılmış olduğu, geçtiğimiz Ekim ayından itibaren pazara giriş müzakerelerine ağırlık verilmeye başlandığı ifade edilmektedir. Bu çerçevede, muhatap ülkelere yönelik pazar açılımı taleplerinin belirlenmesi çalışmalarında yararlanılmak üzere, ülkemiz hizmet sunucularının TiSA tarafı ülkelerin pazarlarına girişte veya piyasada faaliyet gösterirken karşılaştıkları engellere ilişkin görüş ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. Bu amaçla, ülke pazarlarına giriş ve piyasada faaliyet gösterme aşamasında karşılaşılan engeller ve ayrımcı uygulamaların tespitine yönelik olarak bir örneği ekte yer alan soru formu hazırlanmıştır.
 
Üyelerimizin ekteki formu doldurarak en geç 13 Ocak 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar TOBB’a (Ece ALGÜL, ece.algul@tobb.org.tr) iletmeleri gerektiğini bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası