HİZMET ERBABINA YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİ HK. - Ankara Sanayi Odası

HİZMET ERBABINA YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİ HK.

Tarihi     : 21.10.2008
İşareti    : 6/5000-4180
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesine göre hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinden prim matrahına dahil edilmeyecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.

Ø      Aynı yardımlar ile ölüm, doğum ve evlilik yardımları ,

Ø      Görev yollukları ,

Ø      Seyyar görev tazminatları ,

Ø      Kıdem tazminatı ,

Ø      İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı niteliğindeki toplu ödemeler ,

Ø      Keşif ücreti ,

Ø      İhbar ve kasa tazminatları ,

Ø      İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları , ( diğer şahıs sigortaları için ödenen primler %30 oranının altında olsa dahi prim matrahına dahildir                    )

Ø      01.07.2008 – 31.12.2008 dönemimdeki geçerli tutarları ile hizmet erbabına ödenen     

o       Fiilen  çalışılan günler için  günlük 1.28 YTL yemek parası ,

o       İki çocuğu geçmemek üzere her bir çocuk için aylık 12.77 YTL çocuk zammı ,

o       Aylık 63.78 YTL aile zammı dahil edilmeyecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası