Hizmet Alımı İçin İhalesi Değişiklik İlanı

    26 Şubat 2015

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojilerde  İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Teknoloji Ara Birimi Projesi kapsamında eğitim ve soru formunun hazırlanması için 04 Mart 2015 tarihinde yapılması planlanan hizmet  alımına ilişkin teklif dosyası içerisinde   hizmet  alımlarına ilişkin teknik şartnamelerin “4. LOJİSTİK VE ZAMANLAMA” başlıklı kısımlarında öngörülen başlama tarihleri sehven 01.03.2015 veya 05.03.2015 olarak yazılmış olup, öngörülen başlama tarihlerinin “sözleşme imzalama tarihi” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunulur.