Hırvatistan’daki Yatırım Projeleri - Ankara Sanayi Odası

Hırvatistan’daki Yatırım Projeleri

    30 Nisan 2013

Tarih: 29.04.2013
İşareti: 05/5000-1679
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Zagreb Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen; Eurocont d.o.o. firmasının yetkilisi ve Hırvat Lobi Derneği’nin temsilcisi tarafından Hırvatistan’daki yatırım projelerine ilişkin iletilen bilgiler yer almakta olup, anılan projelerin ekte yer aldığı belirtilmektedir. Söz konusu projeler ile ilgilenen üyelerimizin aşağıda iletişim bilgileri bulunan Zagreb Ticaret Müşavirliğimiz ile irtibata geçmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
Detaylı Bilgi İçin: 
Tel: 00 385 1 485 42 61
  00 385 1 486 46 77
Faks: 00 385 1 485 42 61