Hırvatistan’da Şirket Satışları - Ankara Sanayi Odası

Hırvatistan’da Şirket Satışları

    21 Ağustos 2013

Tarih: 21.08.2013
İşareti: 05/5000-2999
 
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Yatırım Daire Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Zagrep Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Hırvatistan Cumhuriyeti Devleti’ne ait Hırvat Posta Bankası (HPB) ile yerel sigorta şirketi Croatia Osiguranje’ye (CO) ilişkin HPB’de % 99,13 ve CO’de ise % 80,2 olan Devlet payının HPB’de tamamının, CO’da ise % 50’sinin satılmasına karar verildiği ve özelleştirme/satış ihalelerine çıkıldığı belirtilerek özelleştirme ve satışlara ilişkin ekte yer alan Niyet Mektuplarının  31 Ağustos 2013 tarihine kadar aşağıda yer alan adreslere iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
Croatia Osiguranje d.d.(CO) için;
 
Daniel Radic, KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lucica 2a/17,  10000 Zagreb, Republic of Croatia
İlgili link:  http://www.mfin.hr/en/novosti/invitation-for-non-binding-tenders-for-co
 
 
Hrvatska postanska banka d.d.(HPB) için;
 
CONFIDA-REVIZIJA d.o.o., attn: Mr. Thomas Kraiger, Slovenska 24/III,  10000 Zagreb, Croatia
İlgili link: http://www.mfin.hr/en/novosti/invitation-for-expression-of-interest-and-submission-of-non-binding-offer-in-the-acquisition-of-shares-of-hrvatska-postanska-banka