Hırvatistan Turizm Sektöründeki Yatırım Projeleri - Ankara Sanayi Odası

Hırvatistan Turizm Sektöründeki Yatırım Projeleri

    1 Haziran 2012

Tarihi : 31.05.2012
İşareti : 05/5000-1847
 
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Hırvatistan Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan, turizm sektöründeki yatırım projeleri ve özelleştirmeye hazır şirketlerin bilgilerini kapsayan Yatırım Projeleri Kataloğuna http://www.mint.hr/UserDocsImages/120427-catalogue-invest-web.pdf bağlantısından ulaşılabildiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinizi sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası