Hırvatistan / KEK Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Hırvatistan / KEK Toplantısı

Tarihi   :  19.10.2009
İşareti    : 5/5000 – 3680
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 11 – 12 Kasım 2009 tarihleri arasında Ankara’da Türkiye – Hırvatistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) V. Dönem Toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde kaydedilen gelişmeler ile gündeme getirilmesinde yarar görülen konular ile toplantı sonunda imzalanacak olan Protokol’de yer alması talep edilen hususlar ile ilgili görüş talep edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, sorunlar ve işbirliği önerileri ile ilgili görüşleri olan üyelerimizin, görüşlerini en geç 20 Ekim 2009 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’ne (E-Posta: dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası