Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife K - Ankara Sanayi Odası

Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife K

Tarihi     : 28.09.2011
İşareti    : 4/5000-2928
 
Sayın Üyemiz
 
“Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 28.09.2011 tarih ve 28068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 24/09/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in eki “Ek-2” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
MADDE 2 Bu Tebliğ 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası