HİNDİSTAN’DA YERLEŞİK HANUMAN INDUSTRIES FİRMASI HK. - Ankara Sanayi Odası

HİNDİSTAN’DA YERLEŞİK HANUMAN INDUSTRIES FİRMASI HK.

Tarihi     : 09.09.2008
İşareti    : 6/5000 –3697
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr  


Sayın Üyemiz,    

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir elektronik postada; T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’ün yazısına atfen, bir Türk şirketinin, Hindistan’da yerleşik Hanuman Industries firmasından değişik tarihlerde pamuk ithalatı yaptığı, Mersin’de yapılan tartımlarda faturada belirtilen miktardan daha az pamuk geldiğinin tespit edildiği, tartımların bazılarında uluslararası bağımsız bir gözetim şirketinin de hazır bulunduğu, satıcı firma ile yapılan sözleşmede nihai varış yerinde yapılacak tartımın esas alınacağının belirtildiği, ancak, satıcı firmanın 241.040 Amerikan Doları tutarındaki zararı ödemediği ifade edilmektedir. 

 

Söz konusu Türk şirketinin Hintli firma ile yaşadığı soruna ilişkin olarak, bu firma ile ticari ilişkiye girebilecek üyelerimizin dikkatli olmaları hususunu bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla, 

 

Ankara Sanayi Odası