Hindistan Gujarat Eyaleti Heyeti İle Toplantı Ve İkili İş Görüşmeleri - Ankara Sanayi Odası

Hindistan Gujarat Eyaleti Heyeti İle Toplantı Ve İkili İş Görüşmeleri

    21 Eylül 2012

Tarihi  : 21.09.2012
İşareti : 05/5000-2970
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Hindistan Gujarat Eyaleti Sanayi Komisyoneri, Kamal Dayani Başkanlığında ekte dikkatlerinize sunulan heyet üyeleri ile 3 Ekim 2012 tarihinde, 15:00 – 17:00 saatleri arasında DEİK’te toplantı ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Bu doğrultuda, söz konusu toplantıya katılmayı düşünen üyelerimizin, katılımlarına ilişkin teyidin en geç 2 Ekim 2012 tarihine kadar DEIK’e iletilmesi (Tel: 0212 339 50 83 / Faks: 0212 270 37 84 ve e-mail: asyapasifik@deik.org.tr) gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası