Hindistan’ın Andhra Pradesh Eyaletindeki Ekonomik Fırsatlar - Ankara Sanayi Odası

Hindistan’ın Andhra Pradesh Eyaletindeki Ekonomik Fırsatlar

    9 Nisan 2014

Tarih: 09.04.2014                                     
İşareti: 05/5000-1212
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Haydarabad Başkonsolosluğundan alınan yazıya atfen, Başkenti Haydarabad olan Andhra Pradesh eyaletinin, Telangana ve Andhra Pradesh (Seemandhra olarak da atıf yapılabilmektedir) olarak iki ayrı eyalete bölünmesinin kararlaştırıldığı, bölünmeye ilişkin yasal sürecin Hindistan Resmi Gazetesi’nin 4 Mart 2014 tarihli nüshasında yayınlanan kararnameyle tamamlandığı, bahse konu kararname uyarınca Telangana ve (yeni) Andhra Pradesh’in (AP) 2 Haziran 2014 tarihinde fiilen kurulmuş olmalarının öngörüldüğü, Haydarabad’ın 10 yıl süreyle yeni kurulan bu iki eyaletin ortak başkenti olarak işlev görmesinin kararlaştırılmış olmasıyla birlikte, Andra Pradesh (Seemandhra) eyaletinin yeni başkentinin kısa zamanda (6 ay civarında) belirlenmesinin beklendiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, bölünmeden önce Andhra Pradesh’in Hindistan’ın ekonomik bakımından en önde gelen eyaletleri arasında olduğu (nominal GSMH olarak 2., kişi başına GSMH olarak 4.), bölünme sonrasında oluşacak Telangana bölgesinin birleşik AP’nin göreceli olarak daha az kalkınmış il ve ilçelerini, Seemandhra bölgesinin ise ekonomik altyapı bakımından daha az gelişmiş il ve ilçelerini kapsayacağı, ayrıca yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip olacak yeni Andhra Pradesh eyaletinin başkentinin belirlenmesi ve Telangana’dan AP’ye olası göç bağlanımda ciddi bir inşaat ve bayındırlık pazarı oluşacağı, bu çerçevede özellikle müteahhitlik, vitrifiye, mobilya gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerimiz açısından önemli ekonomik fırsatların ortaya çıkacağının öngörüldüğü belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası