Hijyen Yönetmeliğinin Uygulanması - Ankara Sanayi Odası

Hijyen Yönetmeliğinin Uygulanması

Tarih: 16.05.2014
İşareti:   05/5000-1688
 
Sayın Üyemiz,
 
Ülkemizde gıda üretim ve perakende iş yerleri ile güzellik ve saç bakım hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanların, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun portör muayeneleri olarak bilinen uygulamaya esas teşkil eden 126’ncı ve 127’nci maddeleri, 2 Kasım 2012 tarihli ve 28103 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığının ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 58’inci maddesinin 11 ’inci bendiyle değiştirilmiştir.
 
Bu değişiklik ile hijyen eğitimleri alınmasına ve hijyen eğitimlerine ilişkin hususların Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın müştereken çıkaracağı bir yönetmelikle düzenlenmesine hükmedilmiştir.
 
Bu çerçevede hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği de 5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu eğitimler, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu öğrenme Genel Müdürlüğü’nün illerde/ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri tarafından düzenlenmektedir. Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde hijyen eğitimi alması gereken doğrudan hizmet veren çalışanların, bizzat çalışıyorlar ise iş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin bulundukları ildeki/ilçedeki sözü edilen eğitim kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi çerçevesinde yapılan denetimler sırasında, iş yerinde doğrudan hizmetin içinde olan çalışanların hijyen eğitimi belgelerinin bulunup bulunmadığı sorgulanacak ve Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin geçici 1 ’inci maddesinde belirtilen 5 Temmuz 2014 tarihinde kadar çalışanlarına hijyen eğitim belgesini aldırmayıp bu tarihten sonra belge almamış kişileri çalıştıran iş yerleri hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre işlem yapılacaktır. Fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, eğitim almamış her bir çalışan ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilecek olup kişi başı 250-1000 lira arasında cezai müeyyide uygulanması öngörülmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası