Hijyen Eğitimi Yönetmelik Taslağı - Ankara Sanayi Odası

Hijyen Eğitimi Yönetmelik Taslağı

Tarihi   : 09.04.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   :egitim@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 126’ncı ve 127’nci maddelerine dayanılarak portör muayenesi yapılması yerine, 663 sayılı Sağlık Bakanlığının ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame’nin 58’inci maddesi ile anılan Kanun’un 126’ncı maddesinde yapılan düzenlemeyle hijyen eğitimleri verilmesi hükmü getirilmiştir.
 
Diğer yandan, mezkur Kanunun yine aynı Kararname ile değişik 127’nci maddesi ile 126’ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileşme halinin belirlenmesine, hangi meslek ve sanat erbabının 126’ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.
 
Bu kapsamda “Hijyen Eğitimi Yönetmelik Taslağı”na ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir. Söz konusu Taslak Raporuna ilişkin görüş ve önerilerinizin olması durumunda 12.04.2013 tarihine kadar egitim@aso.org.tr adresine göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası