Hazır Ambalajlı Mamuller İçin Yönetmelik Taslağı Hk - Ankara Sanayi Odası

Hazır Ambalajlı Mamuller İçin Yönetmelik Taslağı Hk

    3 Eylül 2015

Tarihi : 03.09.2015
İşareti : 04/5000-
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; hazır ambalajlı mamullere ilişkin Yönetmeliklerin (76/211/AT, 75/107/AT, 2007/45/AT) kapsamı dışında kalan, nominal dolum miktarı 10 kg/L – 50 kg/L arasında olan hazır ambalajlı mamullere ilişkin Yönetmelik’in Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlandığı ve taslak metnin  http://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php adresinde yer aldığı bildirilmektedir.
 
Anılan Yönetmelik taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizin, en geç 10.09.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası