Hazine Müsteşarlığı Özel Sektör Bilgilendirme Programı - Ankara Sanayi Odası

Hazine Müsteşarlığı Özel Sektör Bilgilendirme Programı

Tarihi     : 05.06.2009
İşareti    : 5/5000 – 2172
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı işbirliği ile uluslararası finansal kuruluşların sağladığı finansman ve ihale imkanları konusunda, 22 Haziran 2009 tarihinde, İstanbul’da, TOBB Plaza’da, bir seminer düzenleneceği belirtilmektedir.

Seminerin ilk bölümünde uluslararası finans kuruluşlarının temsilcilerinin birer tanıtıcı sunum yapacağı, ikinci bölümünde ise finans kuruluşlarının temsilcileri ile katılımcılar arasında ikili görüşmeler gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Söz konusu seminerin taslak programı ekte verilmektedir.

 

Söz konusu seminere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nı (EBRD) temsilen Türkiye Direktörü Michael Davey ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası’nı (ECO Bank) temsilen Politika ve Strateji Birimi Direktör Vekili Muhammad Azhar Rauf’un da katılacağı bildirilmektedir.

Söz konusu seminere katılmak isteyenlerin ekteki katılım formunu doldurarak, ödeme yaptıklarına dair banka dekontu ile birlikte en geç 16 Haziran 2009, Salı günü, mesai bitimine kadar DEİK’e (nyelutas@deik.org.tr, Faks: 0212 270 30 92) iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası