Hayvanlarda Soy Kütüğü Ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Hayvanlarda Soy Kütüğü Ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik Hk.

Tarihi     :05.12.2011
İşareti    :4/5000-3770
 
Sayın Üyemiz,
 
Damızlık amaçlı hayvanların yetiştirilmesi, kayıt altına alınması ve hayvan ıslahı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak üzere soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemini oluşturan; “Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik” 05.12.2011 tarih ve 28133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası