Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliği - Ankara Sanayi Odası

Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliği

    29 Aralık 2010

Tarihi     :29.12.2010
İşareti    :4/5000-4286
 
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
MADDE 1 – 09/08/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası