Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik Hk.

    18 Temmuz 2013

Tarihi  : 18.07.2013
İşareti : 4/5000-2597
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik” 18.07.2013 tarih ve 28711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası