Hayatboyu Öğrenme Programı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Hayatboyu Öğrenme Programı Hk.

    18 Mart 2011

Tarihi     : 18.03.2011
İşareti    : 05/5000-921

Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Ortak Konulu (Transversal) Program içinde yer alan, üst düzey yöneticiler, karar vericiler ve politika yapıcılar için çalışma ziyaretleri 2011-2012 akademik yılı 1.dönem başvuruları başladığı, başvuruların 31 Mart 2011 tarihinde sona ereceği bildirilmektedir. Söz konusu faaliyetin, tüm Avrupa ülkelerindeki kurum/kuruluşlarda üst düzey yönetici ve uzmanların, KOBİ yöneticilerinin fikir alışverişinde bulundukları, 3-5 gün arası değişen sürelerde gerçekleştirilen toplantı ve kurum/kuruluş ziyaretlerini kapsadığı belirtilmektedir. Başvuruları kabul edilen katılımcıların seyahat giderleri ve günlük harcırahları Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından karşılanacağı belirtilmektedir.
 
Gerçekleştirilecek ziyaretlerin listesi, takvimi; gerekli bilgiler ve başvuru formuna http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=1&per;_id=2 internet adresinden ulaşılmakta olup; konu ile ilgili, http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&bid=12 internet adresinden bilgi ve studyvisits@ua.gov.tr e-posta adresinden destek alınabileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası