Harp Silahları, Bunların Aksam Ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/2) H - Ankara Sanayi Odası

Harp Silahları, Bunların Aksam Ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/2) H

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 03.01.2012
İşareti : 04/5000-48
 
Sayın Üyemiz,
 
“Harp Silahları, Bunların Aksam Ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/2)” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
İthalat işlemleri
 
Madde 1 (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir.
(2) Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin alan firmalar da bu Tebliğde belirtilen eşyayı ithal edebilir.
 

G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı