Haritalar Ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/5) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Haritalar Ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/5) Hk.

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 03.01.2012
İşareti : 04/5000-47
 
Sayın Üyemiz,
 
“Haritalar Ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/5)” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
İthalat işlemleri          
 
Madde 1 (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen eşya (kadastral haritalar hariç) ile içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört vb.) gümrük beyannamelerinin tescilinde;
– Deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı),
–  Diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığı’nın (Harita Genel Komutanlığı)
uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır ve bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
 

G.T.P.
Eşyanın tanımı