Hariçte İşleme Ekspertiz Raporu ve Mahrece İade Ekspertiz Raporu

Odamız üyesi firmaların yurt dışından ithal edilen ve kullanıma alındıktan sonra arızalanan malzemelerin, tamir amacıyla tekrar yurt dışına çıkışına ve geri gelmesini teminen malzemelerin arızalı olduklarına dair hazırlanan ekspertiz raporudur.

  • Hariçte İşleme Ekspertiz Raporu için istenen belgeler
  • Dilekçe (Dilekçede arızalı makinanın hangi ülkeden, hangi firmadan alındığı, hangi ülkeye ve hangi firmaya gönderileceği ve malzemelerin seri no.ları yazılmalıdır.)
  • Makinanın Gümrük Giriş Beyannamesinin ön sayfa fotokopisi (Tarih ve No.su okunaklı olmalıdır.)
  • Makinanın Fatura fotokopisi
  • Arıza Raporu (Kalite Kontrol Müdürü /Mühendisince imzalanmalıdır.)
  • Makina garanti süresi içinde arızalandı ise Garanti Belgesi fotokopisi
  • Arızalı Makina Fotoğrafları (Seri Numarası görülecek şekilde)
  • İmza sirküleri fotokopisi
  • Taahütname,
  • Taahhütname örneği için tıklayınız.