Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65-66) hk. - Ankara Sanayi Odası

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65-66) hk.

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-37
 
Sayın Üyemiz,
 
“Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65-66)” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası