Harç Tarifesi - Ankara Sanayi Odası

Harç Tarifesi

ANKARA SANAYİ ODASI

ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER İLE VERİLEN HİZMETLER TARİFESİ

2 0 1 9    Y I L I 

NO BELGE VE HİZMET ADI KURUM 2019 YILI TARİFE
1 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER
1.1 Vize ücreti 130,00
1.2 Kapasite raporu suret tasdiki 30,00
1.3 Sicil bilgileri ile ilgili tasdikler 20,00
1.4 Fatura tasdiki
     – Fatura tasdiki ( KDV hariç toplam tutar üzerinden ) (YENİ) Binde 5
          ( 50,00 TL.’den az 500,00 TL.’den fazla olamaz )
          ( Üyemiz olmayanlardan iki kat ücret alınır )
1.5 Yatırım teşvik belgesi başvuru harcı BAKANLIK 100,00
1.6 Yurt dışı temsilcilik ve acentalık sözleşmelerinin tasdik harcı TOBB 40,00
1.7 İmza tasdik harcı
     – Barkodlu A.TR dolaşım belgesi onay TOBB 3,00
     – Barkodlu onaylı A.TR dolaşım belgesi onay TOBB 3,00
     – Form A dolaşım belgesi onay TOBB 3,00
     – EUR.1 dolaşım belgesi onay TOBB 3,00
     – Menşe Şahadetnamesi dolaşım belgesi onay TOBB 3,00
     – EUR-MED dolaşım belgesi onay TOBB 3,00
     – Malezya menşe belgesi onay TOBB 3,00
     – İran menşe ispat belgesi onay TOBB 3,00
     – D-8 menşe ispat belgesi onay TOBB 3,00
     – Diğer dolaşım belgeleri onay TOBB 3,00
     – ATA Karnesi onay TOBB 20,00
     – İhracat Faturası onay 20,00
     – İş Makinası tescil belgesi onay TOBB 100,00
     – Türk Malı belgesi onayı TOBB 250,00
1.8      – Bağkur belgesi onayı TOBB Ücret Alınmaz
1.9      – Çıraklık belgesi onayı TOBB Ücret Alınmaz
1.10      – Ustalık belgesi onayı TOBB Ücret Alınmaz
1.11      – Çıraklık Fesih onayı TOBB Ücret Alınmaz
2 BELGE BEDELLERİ
2.1 Sicil kayıt suretleri 5,00
2.2 Yabancı dillerdeki sicil kayıt suretleri 30,00
2.3 İştigal/Faaliyet belgesi 30,00
2.4 Vize talep belgesi 25,00
2.5 İhale durum belgesi 15,00
2.6 Üye kimlik kartları 10,00
2.7 Fatura kartları 10,00
2.8 Oda üyelik belgesi (İlk kayıtta ücretsiz) 10,00
2.9 Kredi talep formu 10,00
2.10 Kapasiteye göre düzenlenen iştigal belgesi 35,00
2.11 Fiili sarfiyat belgesi 450,00
2.12 İmalat yeterlilik belgesi 170,00
2.13 Mücbir sebep belgesi
     – Tabii afetler için mücbir sebep belgesi Ücret Alınmaz
     – Makine, cihaz, alet arızaları için mücbir sebep belgesi 145,00
2.14 Patent kullanım belgesi 250,00
2.15 Kobi kredi onay belgesi 35,00
2.16 Kobi belgesi (YENİ) 5,00
2.17 Arazi, bina, fabrika, tesisat ve makine cari değer tespiti 450,00
2.18 Makine parkı tespiti 450,00
2.19 Yerli malı belgesi
     – Yerli malı belgesi 200,00
2.20 Kapasite raporu
     – Çalışan sayısı 10 ve altı olan işyerleri için 300,00
     – Çalışan sayısı 11 ve üzeri olan işyerleri için 600,00
2.21 Gümrük ekspertizi (Faturadaki her makine için)
     – Üyemiz olanlardan 450,00
     – Üyemiz olmayanlardan 940,00
2.22 Yerel muhteva oranları ekspertiz raporu 450,00
2.23 Diğer ekspertiz raporları 450,00
2.24 Mahrece iade – Hariçte işleme ekspertiz raporu
     – Üyemiz olanlardan
            – Makine arızaları için 200,00
            – Ara malı arızaları için 200,00
     – Üyemiz olmayanlardan 450,00
2.25 Sayısal takoğraf kartı
     – Sürücü kartı TOBB 7,50
     – Şirket/Servis kartı TOBB 37,50
2.26 Diğer her türlü belge (Basılı veya elektronik ortamda) 20,00
2.27 Yabancı dilde diğer her türlü belge 20,00
2.28 Fire oranları belgesi 300,00
2.29 Matbu evrak bedeli
     – Barkodlu A.TR dolaşım belgesi satış TOBB 2,00
     – Barkodlu onaylı A.TR dolaşım belgesi satış TOBB 2,00
     – Form A dolaşım belgesi satış TOBB 2,00
     – EUR.1 dolaşım belgesi satış TOBB 2,00
     – Menşe Şahadetnamesi dolaşım belgesi satış TOBB 2,00
     – EUR-MED dolaşım belgesi satış TOBB 2,00
     – Malezya Menşe belgesi satış TOBB 2,00
     – İran Menşe İspat belgesi satış TOBB 2,00
     – D-8 Menşe İspat belgesi satış TOBB 2,00
     – Diğer dolaşım belgelerinin satış TOBB 2,00
     – ATA karnesi satış TOBB 200,00
     – İş Makinası tescil belgesi satış TOBB 100,00
     – Türk Malı belgesi satış TOBB 5,00
2.30 Yerli İmalat Durum belgesi 170,00
2.31 İmalatçı belgesi 155,00
2.32 Referans Mektubu (Tanıtma Belgesi) 40,00