Harç Tarifesi - Ankara Sanayi Odası

Harç Tarifesi

ANKARA SANAYİ ODASI
ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER İLE VERİLEN HİZMETLER TARİFESİ
2 0 1 8    Y I L I 
NOBELGE VE HİZMET ADIKURUM2018 YILI TARİFE
1YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER
1.1Vize ücreti 130,00
1.2Kapasite raporu suret tasdiki 30,00
1.3Fatura tasdiki   
      – Fatura tasdiki ( KDV hariç toplam tutar üzerinden ) (YENİ) Binde 5
           ( 50,00 TL.’den az 500,00 TL.’den fazla olamaz )  
           ( Üyemiz olmayanlardan iki kat ücret alınır )  
1.4Yatırım teşvik belgesi başvuru harcıBAKANLIK100,00
1.5Yurt dışı temsilcilik ve acentalık sözleşmelerinin tasdik harcıTOBB40
1.6Ata karnesi tasdik harcı 20,00
1.7İmza tasdik harcı  
      – Barkodlu A.TR onayı içinTOBB3,00
      – Form A onayı için TOBB3,00
      – EUR.1 ve EUROMED onayı için TOBB3,00
      – Menşe Şahadetnamesi onayı için TOBB3,00
      – Diğer dolaşım belgeleri onayı için TOBB3
      – İhracat faturası tasdiki için  20,00
      – İş Makinası tescil belgesi onayı TOBB100,00
2BELGE BEDELLERİ
2.1Sicil kayıt suretleri 5,00
2.2Yabancı dillerdeki sicil kayıt suretleri 30,00
2.3Sicil bilgileri ile ilgili tasdikler 20,00
2.4İştigal/Faaliyet belgesi 30
2.5Vize talep belgesi  25
2.6İhale durum belgesi 15,00
2.7Üye kimlik kartları 10,00
2.8Fatura kartları 10,00
2.9Oda üyelik belgesi (İlk kayıtta ücretsiz) 10,00
2.10Kredi talep formu 10,00
2.11Kapasiteye göre düzenlenen iştigal belgesi 35,00
2.12Fiili sarfiyat belgesi 450,00
2.13İmalat yeterlilik belgesi 170,00
2.14Mücbir sebep belgesi  
      – Tabii afetler için mücbir sebep belgesi Ücret Alınmaz
      – Makine, cihaz, alet arızaları için mücbir sebep belgesi 145,00
2.15Patent kullanım belgesi 250,00
2.16Kobi kredi onay belgesi 35,00
2.17Kobi belgesi (YENİ) 5,00
2.18İş Makinası Tescil Belgesi Onayı 100,00
2.19Arazi, bina, fabrika, tesisat ve makine cari değer tespiti 450,00
2.20Makine parkı tespiti 450,00
2.21Yerli malı belgesi  
      – Yerli malı belgesi  200,00
2.22Kapasite raporu  
       – Çalışan sayısı 10 ve altı olan işyerleri için 300,00
       – Çalışan sayısı 11 ve üzeri olan işyerleri için  600,00
2.23Gümrük ekspertizi (Faturadaki her makine için)  
      – Üyemiz olanlardan 450,00
      – Üyemiz olmayanlardan  940,00
2.24Yerel muhteva oranları ekspertiz raporu 450,00
2.25Diğer ekspertiz raporları 450,00
2.26Mahrece iade – Hariçte işleme ekspertiz raporu  
      – Üyemiz olanlardan  
             – Makine arızaları için  200,00
             – Ara malı arızaları için  200,00
      – Üyemiz olmayanlardan  450,00
2.27Sayısal takoğraf kartı  
      – Sürücü kartıTOBB7,50
      – Şirket/Servis kartıTOBB37,50
2.28Diğer her türlü belge (Basılı veya elektronik ortamda) 20,00
2.29Yabancı dilde diğer her türlü belge  20,00
2.30Fire oranları belgesi 300,00
2.31Türk Malı Belgesi satış ve onayıTOBB5,00
2.32Matbu evrak bedeli  
      – Barkodlu A.TR satışı için TOBB2,00
      – Barkodlu onaylı A.TR satışı için TOBB2,00
      – Form A satışı içinTOBB2,00
      – EUR.1 ve EUROMED satışı için TOBB2,00
      – Menşe Şahadetnamesi satışı için TOBB2,00
      – Diğer dolaşım belgelerinin satışı içinTOBB2,00
      – ATA karnesi satışı için TOBB200,00
      – İş Makinası tescil belgesi satışı TOBB85,00
2.33Yerli İmalat Durum belgesi 170,00
2.34İmalatçı belgesi 155,00
2.35Referans Mektubu (Tanıtma Belgesi)  40,00
2.36Bağkur belgesi onayı Ücret Alınmaz
2.37Çıraklık belgesi onayı Ücret Alınmaz
2.38Ustalık belgesi onayı Ücret Alınmaz
2.39Çıraklık fesih onayı belgesi Ücret Alınmaz