Harç Tarifesi

ANKARA SANAYİ ODASI

ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER İLE VERİLEN HİZMETLER TARİFESİ

2 0 1 9    Y I L I 

NO BELGE VE HİZMET ADI KURUM 2019 YILI TARİFE
1 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER
1.1 Vize ücreti   130,00
1.2 Kapasite raporu suret tasdiki   30,00
1.3 Sicil bilgileri ile ilgili tasdikler   20,00
1.4 Fatura tasdiki    
       – Fatura tasdiki ( KDV hariç toplam tutar üzerinden ) (YENİ)   Binde 5
            ( 50,00 TL.’den az 500,00 TL.’den fazla olamaz )    
            ( Üyemiz olmayanlardan iki kat ücret alınır )    
1.5 Yatırım teşvik belgesi başvuru harcı BAKANLIK 100,00
1.6 Yurt dışı temsilcilik ve acentalık sözleşmelerinin tasdik harcı TOBB 40,00
1.7 İmza tasdik harcı    
       – Barkodlu A.TR dolaşım belgesi onay TOBB 3,00
       – Barkodlu onaylı A.TR dolaşım belgesi onay TOBB 3,00
       – Form A dolaşım belgesi onay TOBB 3,00
       – EUR.1 dolaşım belgesi onay TOBB 3,00
       – Menşe Şahadetnamesi dolaşım belgesi onay TOBB 3,00
       – EUR-MED dolaşım belgesi onay TOBB 3,00
       – Malezya menşe belgesi onay TOBB 3,00
       – İran menşe ispat belgesi onay TOBB 3,00
       – D-8 menşe ispat belgesi onay TOBB 3,00
       – Diğer dolaşım belgeleri onay TOBB 3,00
       – ATA Karnesi onay TOBB 20,00
       – İhracat Faturası onay   20,00
       – İş Makinası tescil belgesi onay TOBB 100,00
       – Türk Malı belgesi onayı TOBB 250,00
1.8      – Bağkur belgesi onayı TOBB Ücret Alınmaz
1.9      – Çıraklık belgesi onayı TOBB Ücret Alınmaz
1.10      – Ustalık belgesi onayı TOBB Ücret Alınmaz
1.11      – Çıraklık Fesih onayı TOBB Ücret Alınmaz
2 BELGE BEDELLERİ
2.1 Sicil kayıt suretleri   5,00
2.2 Yabancı dillerdeki sicil kayıt suretleri   30,00
2.3 İştigal/Faaliyet belgesi   30,00
2.4 Vize talep belgesi   25,00
2.5 İhale durum belgesi   15,00
2.6 Üye kimlik kartları   10,00
2.7 Fatura kartları   10,00
2.8 Oda üyelik belgesi (İlk kayıtta ücretsiz)   10,00
2.9 Kredi talep formu   10,00
2.10 Kapasiteye göre düzenlenen iştigal belgesi   35,00
2.11 Fiili sarfiyat belgesi   450,00
2.12 İmalat yeterlilik belgesi   170,00
2.13 Mücbir sebep belgesi    
       – Tabii afetler için mücbir sebep belgesi   Ücret Alınmaz
       – Makine, cihaz, alet arızaları için mücbir sebep belgesi   145,00
2.14 Patent kullanım belgesi   250,00
2.15 Kobi kredi onay belgesi   35,00
2.16 Kobi belgesi (YENİ)   5,00
2.17 Arazi, bina, fabrika, tesisat ve makine cari değer tespiti   450,00
2.18 Makine parkı tespiti   450,00
2.19 Yerli malı belgesi    
       – Yerli malı belgesi   200,00
2.20 Kapasite raporu    
         – Çalışan sayısı 10 ve altı olan işyerleri için   300,00
         – Çalışan sayısı 11 ve üzeri olan işyerleri için   600,00
2.21 Gümrük ekspertizi (Faturadaki her makine için)    
       – Üyemiz olanlardan   450,00
       – Üyemiz olmayanlardan   940,00
2.22 Yerel muhteva oranları ekspertiz raporu   450,00
2.23 Diğer ekspertiz raporları   450,00
2.24 Mahrece iade – Hariçte işleme ekspertiz raporu    
       – Üyemiz olanlardan    
              – Makine arızaları için   200,00
              – Ara malı arızaları için   200,00
       – Üyemiz olmayanlardan   450,00
2.25 Sayısal takoğraf kartı    
       – Sürücü kartı TOBB 7,50
       – Şirket/Servis kartı TOBB 37,50
2.26 Diğer her türlü belge (Basılı veya elektronik ortamda)   20,00
2.27 Yabancı dilde diğer her türlü belge   20,00
2.28 Fire oranları belgesi   300,00
2.29 Matbu evrak bedeli    
       – Barkodlu A.TR dolaşım belgesi satış TOBB 2,00
       – Barkodlu onaylı A.TR dolaşım belgesi satış TOBB 2,00
       – Form A dolaşım belgesi satış TOBB 2,00
       – EUR.1 dolaşım belgesi satış TOBB 2,00
       – Menşe Şahadetnamesi dolaşım belgesi satış TOBB 2,00
       – EUR-MED dolaşım belgesi satış TOBB 2,00
       – Malezya Menşe belgesi satış TOBB 2,00
       – İran Menşe İspat belgesi satış TOBB 2,00
       – D-8 Menşe İspat belgesi satış TOBB 2,00
       – Diğer dolaşım belgelerinin satış TOBB 2,00
       – ATA karnesi satış TOBB 240,00
       – İş Makinası tescil belgesi satış TOBB 124,00
       – Türk Malı belgesi satış TOBB 5,00
2.30 Yerli İmalat Durum belgesi   170,00
2.31 İmalatçı belgesi   155,00
2.32 Referans Mektubu (Tanıtma Belgesi)   40,00