Harç Tarifesi - Ankara Sanayi Odası

Harç Tarifesi

ANKARA SANAYİ ODASI
ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER İLE VERİLEN HİZMETLER TARİFESİ
2 0 1 7    Y I L I 
NO BELGE VE HİZMET ADI KURUM 2017 YILI TARİFE
1 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER
1.1 Vize ücreti   130,00
1.2 Kapasite raporu suret tasdiki   30,00
1.3 Fatura tasdiki     
       – Fatura tasdiki ( KDV hariç toplam tutar üzerinden ) (YENİ)   Binde 5
            ( 50,00 TL.’den az 500,00 TL.’den fazla olamaz )    
            ( Üyemiz olmayanlardan iki kat ücret alınır )    
1.4 Yatırım teşvik belgesi başvuru harcı BAKANLIK 100,00
1.5 Yurt dışı temsilcilik ve acentalık sözleşmelerinin tasdik harcı TOBB 38,00
1.6 Ata karnesi tasdik harcı   20,00
1.7 İmza tasdik harcı    
       – Barkodlu A.TR onayı için TOBB 3,00
       – Form A onayı için  TOBB 3,00
       – EUR.1 ve EUROMED onayı için  TOBB 3,00
       – Menşe Şahadetnamesi onayı için  TOBB 3,00
       – Diğer dolaşım belgeleri onayı için  TOBB 3,00
       – İhracat faturası tasdiki için    20,00
       – İş Makinası tescil belgesi onayı  TOBB 100,00
2 BELGE BEDELLERİ
2.1 Sicil kayıt suretleri   5,00
2.2 Yabancı dillerdeki sicil kayıt suretleri   30,00
2.3 Sicil bilgileri ile ilgili tasdikler   20,00
2.4 İştigal/Faaliyet belgesi   32,00
2.5 Vize talep belgesi    24,00
2.6 İhale durum belgesi   15,00
2.7 Üye kimlik kartları   10,00
2.8 Fatura kartları   11,00
2.9 Oda üyelik belgesi (İlk kayıtta ücretsiz)   8,00
2.10 Kredi talep formu   11,00
2.11 Kapasiteye göre düzenlenen iştigal belgesi   32,00
2.12 Fiili sarfiyat belgesi   450,00
2.13 İmalat yeterlilik belgesi   170,00
2.14 Mücbir sebep belgesi    
       – Tabii afetler için mücbir sebep belgesi   Ücret Alınmaz
       – Makine, cihaz, alet arızaları için mücbir sebep belgesi   145,00
2.15 Patent kullanım belgesi   250,00
2.16 Kobi kredi onay belgesi   34,00
2.17 Kobi belgesi (YENİ)   5,00
2.18 İş Makinası Tescil Belgesi Onayı   100,00
2.19 Arazi, bina, fabrika, tesisat ve makine cari değer tespiti   450,00
2.20 Makine parkı tespiti   450,00
2.21 Yerli malı belgesi    
       – Yerli malı belgesi    200,00
2.22 Kapasite raporu    
         – Çalışan sayısı 10 ve altı olan işyerleri için   280,00
         – Çalışan sayısı 11 ve üzeri olan işyerleri için    560,00
2.23 Gümrük ekspertizi (Faturadaki her makine için)    
       – Üyemiz olanlardan   450,00
       – Üyemiz olmayanlardan    940,00
2.24 Yerel muhteva oranları ekspertiz raporu   450,00
2.25 Diğer ekspertiz raporları   450,00
2.26 Mahrece iade – Hariçte işleme ekspertiz raporu    
       – Üyemiz olanlardan    
              – Makine arızaları için    200,00
              – Ara malı arızaları için    200,00
       – Üyemiz olmayanlardan    450,00
2.27 Sayısal takoğraf kartı    
       – Sürücü kartı TOBB 7,50
       – Şirket/Servis kartı TOBB 37,50
2.28 Diğer her türlü belge (Basılı veya elektronik ortamda)   18,00
2.29 Yabancı dilde diğer her türlü belge    18,00
2.30 Fire oranları belgesi   300,00
2.31 Türk Malı Belgesi satış ve onayı TOBB 250,00
2.32 Matbu evrak bedeli    
       – Barkodlu A.TR satışı için  TOBB 2,00
       – Barkodlu onaylı A.TR satışı için  TOBB 2,00
       – Form A satışı için TOBB 2,00
       – EUR.1 ve EUROMED satışı için  TOBB 2,00
       – Menşe Şahadetnamesi satışı için  TOBB 2,00
       – Diğer dolaşım belgelerinin satışı için TOBB 2,00
       – ATA karnesi satışı için  TOBB 200,00
       – İş Makinası tescil belgesi satışı  TOBB 85,00
2.33 Yerli İmalat Durum belgesi   170,00
2.34 İmalatçı belgesi   155,00
2.35 Referans Mektubu (Tanıtma Belgesi)    40,00
2.36 Bağkur belgesi onayı   Ücret Alınmaz
2.37 Çıraklık belgesi onayı   Ücret Alınmaz
2.38 Ustalık belgesi onayı   Ücret Alınmaz
2.39 Çıraklık fesih onayı belgesi   Ücret Alınmaz