Hammadde Olarak Kullanılan Petrol Ve Doğalgaz Ürünleri Hk - Ankara Sanayi Odası

Hammadde Olarak Kullanılan Petrol Ve Doğalgaz Ürünleri Hk

    19 Nisan 2013

Tarihi  : 19.04.2013
İşareti : 
4/5000-1533
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıdaEkonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Girdi Ticaret Stratejisi (GİTES) çalışmaları çerçevesinde hazırlanan GİTES Eylem Planlarının, 25 Aralık 2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, GİTES Kimya Eylem Planı’nm Ekonomi Bakanlığı sorumluluğundaki “GİTES Kimya Eylem Planı” 2.1 no.lu “Hammadde olarak kullanılan petrol ve doğalgaz  ürünlerinin yakıt olarak kabul edilmesiyle ortaya çıkan ve tedarikte etkinliği, maliyeti olumsuz yönde etkileyen hususların giderilmesine dönük bir yöntem geliştirilecektir” eyleminin hayata geçirilmesi için öngörülen faaliyetler arasında, “Firmalardan girdi olarak kullanılan petrol ve doğalgaz ürünlerinde maliyetleri olumsuz yönde etkileyen hususları, kaynak mevzuat ve değişiklik taleplerini ve firmalar üzerindeki etkilerini de içerecek şekilde detaylandırarak bildirmelerinin yer aldığı ifade edilmiştir.
 
Bu çerçevede; bir örneği ekte verilen eylemin açıklama kısmında detaylı olarak ifade edilen, LPG ve doğalgaz gibi petrol ürünlerini ürettikleri ürünün bünyesine giren hammaddeler olarak kullanılan sektörlerde, bu ürünlerin akaryakıt olarak kabul edilmesinin tedarik ve maliyeti olumsuz yönde etkilemelerinden kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara temel teşkil etmesi bakımından ekte verilen sorulara detaylı vereceğiniz cevapların en geç 26 Nisan 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu önemle bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası