HAM ELMAS İTHALATÇILARI, İHRACATÇILARI, KESİCİLERİ VE ELMAS TAŞIMA İŞİYLE UĞRAŞAN FİRMALAR - Ankara Sanayi Odası

HAM ELMAS İTHALATÇILARI, İHRACATÇILARI, KESİCİLERİ VE ELMAS TAŞIMA İŞİYLE UĞRAŞAN FİRMALAR

Tarihi     : 09.09.2008
İşareti    : 6/5000 –3700
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın  yazısına atfen; 29.08.2008 tarih ve 26982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14051 sayılı Karar ile “Değişik Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karar”ın 11/A maddesi ile ham elmas ithalatçıları, ihracatçıları, parlatıcıları, kesicileri ve ham elmas taşıma işiyle ilgili kurye şirketlerinin Müsteşarlıklarınca yetkilendirilmesi zorunluluğunun getirildiği bildirilmiştir.

 

Yazıda devamla; 29.08.2008 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmemiş olan firmalarca ham elmas ithal ve ihracı yapılamayacağından, bu konuda faaliyet gösteren firmaların Hazine Müsteşarlığına ivedi olarak başvurmaları gerektiği ve ham elmasın parlatılması, kesilmesi ve taşınması ile uğraşan firmaların Kararın yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde Hazine Müsteşarlığı nezdinde gerekli izinleri tesis ettirmeleri zorunluluğunun bulunduğu belirtilmiştir.

 

Konuyu gereği için bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası