“Halka Arz ve Borsada İşlem Görme” Sunumu - Ankara Sanayi Odası

“Halka Arz ve Borsada İşlem Görme” Sunumu

Şirketlerin sermaye piyasasının sunduğu imkanlardan yararlanmasına katkıda bulunmak ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirket sayısını artırmak amacıyla Odamız ve İMKB işbirliğinde halka arzların arttırılması kapsamında bir çalışma başlatılmış ve bu kapsamda üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda 8 Aralık 2009 günü “Halka Arz ve Borsada İşlem Görme” hakkında bir bilgilendirme toplantısı  gerçekleştirilmiştir.
 
Başkanlığını Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz KAYAASLAN’ın yaptığı söz konusu toplantıda, İMKB Kotasyon Müdürü Sn. Kudret VURGUN konu ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiştir. Söz konusu sunum bilgilerinize sunulmaktadır.