HAKSIZ REKABETE KONU OLAN PİYASADAKİ ÜRÜNLERİN BİLDİRİLMESİ HK. - Ankara Sanayi Odası

HAKSIZ REKABETE KONU OLAN PİYASADAKİ ÜRÜNLERİN BİLDİRİLMESİ HK.

Tarihi    :   21.08.2008
İşareti    :  6/5000 – 3452
Yanıt     :   ticaret@aso.org.tr

 


Sayın Üyemiz,   

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, AB teknik mevzuatının uyumlaştırılması ile sanayi ürünlerinin piyasaya arzından önceki uygunluk değerlendirmeleri ve piyasaya arzdan sonraki kontrollere dair düzenlemelerde farklılıklar oluştuğu ve bu bağlamda etkin bir iç piyasa denetimi ile güvensiz ve/veya uygunsuz ürünleri tespit ederek, bu verilerin gümrüklere geri bildirimi ile hem piyasada koruma sağlama hem de uluslararası yaklaşıma ters düşmeme politikası gereği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kendi sorumluluk alanı kapsamında iç piyasada denetlenecek öncelikli alanlar ve ürünler; ürünlerin risk analizi, menşei, hedef kullanıcılar ve şikayetler gibi uygunsuz ürünlere ilişkin bilgiler dikkate alınarak çalışmalarına devam etmekte olduklarını bildirmişlerdir.

 

Bu bağlamda, ithal edilen birtakım ürünlerin standartlara aykırı olduğu ve beyan edilen etiket ve katalog bilgilerinin uyuşmadığı, test değerlerinin beyan edilen değerlerin altında kaldığı ve bu yolla düşük maliyetli ürünlerin piyasaya sunularak tüketicilerin istismar edildiği yönünde haksız rekabete yol açarak Türk sanayine yaraşır şekilde kaliteli üretim yapan sanayicimizin mağduriyetine neden olan mevzuata aykırı bu tür uygulamaların önüne geçilebilebilmesini teminen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na veya Odamıza ilgili şikayetlerinizin bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası