Güvenlik Raporu Tebliği Taslağı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Güvenlik Raporu Tebliği Taslağı Hakkında

Tarihi : 22.09.2014
İşareti : 
4/5000-2920 
İrtibat : caner.hastas@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müştereken hazırlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”in 30 Aralık 2013 tarihli ve 28530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bu Yönetmelik’in “Güvenlik Raporu” başlıklı 11. ve “Gizlilik” başlıklı 21. maddesine dayanılarak hazırlanan “Güvenlik Raporu Tebliğ Taslağı”nın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün web sayfası (www.isggm.gov.tr) “Tüm Duyurular” bölümünde görüş ve önerilere sunulduğu belirtilmektedir.
 
Söz konusu taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte de yer alan Görüş Bildirme Formu’na uygun olarak en geç 1 Ekim 2014 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Odamızın caner.hastas@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası