Gürcistan’da Poti Serbest Sanayi Bölgesi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Gürcistan’da Poti Serbest Sanayi Bölgesi Hakkında

Tarihi     : 27.03.2009
İşareti    : 5/5000 –
1321
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Gürcistan İstanbul Başkonsolosluğundan iletilen bir tanıtım dosyasında, Arap RAK Investment Authority (RAKIA) ile işbirliğinde oluşturulan  Poti Serbest Sanayi Bölgesi hakkında bilgilerin yer aldığı belirtilmektedir.

Söz konusu projeye ilişkin tanıtım broşürünün metni ekte dikkatinize sunulmakta olup, ilgili CD’yi temin etmek isteyen üyelerimizin DEİK’e (Emel Gedikli, tel. 0212-3395000, e-mail: egedikli@deik.org.tr ) başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Poti Serbest Sanayi Bölgesi ile ilgili detaylı bilgiye http://www.rakiageorgia-freezone.com/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası