Gürcistan Yatırım Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gürcistan Yatırım Hk.

Tarihi     : 07.10.2010
İşareti    :
 03/5000-3420
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi’nin, 22 Eylül 2010 tarihinde, Devlet Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Azerbaycan Cumhuriyeti İktisadi ve İnkişaf Bakanı Sayın Şahin Mustafayev’in Bakanımıza muhatap mektubunu tevdi ettiği belirtilmektedir.
 
Aynı yazıda, anılan mektupta, Gürcistan’ın Türkiye ve Azerbaycan işadamlarının ortak yatırımları için potansiyel oluşturduğu vurgulanarak, aşağıda belirtilen alanlarda Türkiye ve Azerbaycan iş adamlarının ortak yatırım yapabileceğinin ifade edildiği bildirilmektedir:
–         Tavukçuluk ve yumurta üretimi,
–         Kapers (Capparis spinosa) bitkisinin yetiştirilmesi, işlenmesi ve ihracı,
–         Koyun yününün toplanması, temizlenmesi, işlenmesi ve ihracı,
–         İnşaatta kullanılan kaplama taşlarının üretimi (çıkarılması), işlenmesi ve ihracı.
İlgilenen üyelerimizin, ilgilendikleri alan ile isim ve irtibat bilgilerinin, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, 14 Ekim 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Tel: 0312 417 12 00/1302, Faks: 0312 417 52 05, E-posta: gensek@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası